Aktualności

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Ludowej.
Budowa betonowego stołu do tenisa stołowego + dwie ławki od strony zachodniej bloku Wysoka 14 oraz budowa przynajmniej jednej ławki ze strony wschodniej tego bloku.
Zatoki postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Sygietyńskiego.
Położenie asfaltu i wykonanie chodnika przy wjeździe do osiedla „Sadowa” na wysokości posesji Łódzka 44 blok 3a.
Rozwój infrastruktury służącej rekreacji na terenie osiedla Słowackiego Północ.
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie osiedla „Belzacka”.
Projekt zakłada budowę 3 boisk ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żwirki 6.
Plac zabaw ze strefą malucha oraz miejsce rekreacji na osiedlu Wyzwolenia.
Pasjonaci – od pasji do miejsc pracy. Nasze spotkania zaowocują współpracą, tworzeniem partnerstwa, docieraniem do dobrych praktyk a uzyskane środki na utworzenie firm doprowadzi do zmniejszenia bezrobocia na naszym terenie i nie tylko.
Wykonanie murali o tematyce nieistniejących już budowli historycznych Piotrkowa.