10. rocznica śmierci Kazimierza Załęskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
zdjęcie
10 listopada 2009 roku zmarł generał Kazimierz Załęski ps. „Bończa”, Honorowy Obywatel Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W rocznicę śmierci miejsce spoczynku odwiedzili przedstawiciele władz miasta.
W przededniu 10. rocznicy śmierci na grobie zmarłego bohatera Armii Krajowej wieniec złożyli wiceprezydent miasta Andrzej Kacperek oraz radny Lech Kaźmierczak.

Kazimierz Załęski urodził się 24 stycznia 1919 roku w Radomiu. W 1939 roku ukończył Wołyńską Szkołę Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W czasie wybuchu wojny przebywał koło Wielunia. Z oddziałem, którego został dowódcą wycofywał się w kierunku Warszawy. Po kapitulacji Warszawy nie wykonał rozkazu, nie złożył broni, nie poddał się do niewoli niemieckiej. Rozwiązał oddział i rozdał konie podwładnym, a broń zniszczył. Po kilku dniach w cywilnym ubraniu wydostał się ze stolicy i wrócił do rodzinnego Radomia, gdzie następnie rozpoczął działalność konspiracyjną jako komendant dzielnicy Zamłynie. Przyjął pseudonim „Bończa”. Wiosną 1944 roku na skutek licznych aresztowań harcerzy z Szarych Szeregów wraz z pozostałymi partyzantami udał się w okolice Radomia, do lasu. W pobliżu wsi Łagodne koło Skarżyska - Kamiennej spotkał świetnie uzbrojony oddział partyzancki NSZ. Po przyłączeniu się do oddziału „Kamień” i konflikcie z jego dowódcą, przekonał część partyzantów do przejścia do Armii Krajowej. Po spotkaniu z dowódcami Okręgu Piotrkowskiego AK powstał Oddział Partyzancki „Bończa”, który podporządkował się całkowicie łódzkiemu Kedywowi. W 25 pp AK był dowódcą 2 kompanii i dowodził bitwą „Pod Diablą Górą”. Po wojnie wraz grupą młodych żołnierzy z pułku i dywersji osiadł w Jeleniej Górze. W trakcie represji i polowań na żołnierzy Armii Krajowej, ułatwiał niektórym żołnierzom przedostanie się przez zachodnią granicę. Po aresztowaniu został skazany na 5 lat więzienia. Zamieszkał w Kielcach. Pan Kazimierz Załęski jest autorem wspomnień drukowanych w czasopiśmie: „KurieR – Kultura i Rzeczywistość”. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari i innymi najwyższymi odznaczeniami wojskowymi.
Tytuł honorowego piotrkowianina Rada Miasta Kazimierzowi Załęskiemu przyznała 29 sierpnia 2007 r. w uznaniu wybitnych zasług dla miasta.
← powrót