Aktualności

ceeb-1625564217
1 lipca wszedł obowiązek zgłaszania czym ogrzewane są domy, mieszkania oraz obiekty usługowe. Stosowną deklarację muszą złożyć właściciele lub zarządcy poszczególnych budynków.
czyste_powietrze_logo
Od 16 września 2018 r. trwa nabór wniosków do rządowego programu „Czyste powietrze”, w którym można pozyskać nawet 90% procent dofinansowania na termomodernizację oraz wymianę przydomowych kotłowni.
info
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie informacją przekazaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi informuje, że wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego informowania pyłu zawieszonego PM10.
WFOSiGW_PT
Urząd Miasta przystępuje do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji”. Dzięki temu piotrkowianie mogą otrzymać 40 proc. dofinansowania na wymianę pieców w przydomowych kotłowniach.
1 stycznia 2017 r. uległy zmianie przepisy dotyczące konieczności uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu na targowisku w gminie Sokoły (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie), nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.
Zgłoszenia te zapewnią możliwość zbadania zakupionych świń i mogą być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii wzywa każdego posiadacza świń, który w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupu świń bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia, w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub najbliższą lecznicę dla zwierząt.
Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla i przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.
Minister Środowiska powiadomił Wojewodów pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: DLP-I.062.3.2016.EL o prowadzeniu w latach 2016 – 2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dopłat do inwestycji związanych z ochroną środowiska zapraszamy do zapoznania się z trescią artykułu.
Planowane wsparcie dla producentów mleka i wieprzowiny - komunikat prasowy MRiRW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przestrzega rolników przed nabywaniem paliw nieznanego pochodzenia.