Aktualności

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej przy ul. Dalekiej
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 20
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej przy ul. Przędzalnianej 4
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej dzierżawcy, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 19 c, przeznaczonej w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kaczej i ul. Leszczynowej
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy al. Armii Krajowej
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Bugajskiej 21a
 
Wykaz  nieruchomości  niezabudowanej, przeznaczonej  do  wydzierżawienia, położonej 
w Piotrkowie Tryb.  przy ul.  Krętej
 
Wykaz  nieruchomości  niezabudowanej, przeznaczonej  do  wydzierżawienia, położonej  w Piotrkowie Tryb.  przy ul.  Granicznej 84