Dzisiaj: Wtorek 22 września 2020

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiacej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Lelewela 26, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 60 przy ul. Próchnika 3/5 w Piotrkowie Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Krasickiego 9 w piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 34 przy ul. Działkowej 8 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Próchnika 3/5 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 28 przy ul. Garbarskiej 31 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. Garbarskiej 36 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 34 przy ul. Łódzkiej 43 w Piotrkowie Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Krasickiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Słowackiego 131 w Piotrkowie Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu