Aktualności

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 21b przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do oddania do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Belzackiej.
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej.
Wykaz części nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jerozolimskiej
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku położonym przy ul. Kwiatowej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Jerozolimskiej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku położonym przy ul. Dzielnej 11 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Dzielnej 11 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.