Aktualności

Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 64
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Krasickiego 3
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Narutowicza 19 - ul. Sienkiewicza 15
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieogranicoznym na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 22,91 m2 przy ul. Narutowicza 19 - ul. Sienkiewicza 15
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem garażu przy przy ul. Narutowicza 19 - ul. Sienkiewcza 15
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem garażu przy przy ul. Bugajskiej 17 - ul. Wyzwolenia 3
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15